O nás

Firma:

REUMEX s. r. o.

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro, vložka číslo: 13927/S dňa 27.11. 2007

Predmet podnikania

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných činností

2. Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti

3. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, druh: ambulancie, odborné zameranie: reumatológia

4. Športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Sídlo: Železničná 686/23, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika
IČO 43850782
DIČ 2022490019
Konateľ MUDr. Viola Husárová